Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie w internecie. Spotkanie dzielnicowych z uczniami szkoły podstawowej

Data publikacji 27.01.2023

Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną wspólnie z dzielnicowymi z Komisariatu Policji Warszawa Ursus spotkali się w poniedziałek z uczniami Szkoły Podstawowej nr 382. Słuchaczami mundurowych byli uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych. Tematem przewodnim było cyberbezpieczeństwo. Policjanci przedstawili bezpieczne zasady pozwalające korzystać z możliwości jakie daje wszystkim internet oraz przestrzegali przed zagrożeniami pojawiającymi się w sieci.

W ostatni poniedziałek dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Ursus wraz z policjantem zajmującym się zagadanieniami związanymi z profilaktyką społeczną spotkali się z młodzieżą. Słuchaczami mundurowych byli uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 382 we warszawskim Ursusie. Tematem przewodnim zajęć było cyberbezpieczeństwo oraz zasady pozwalające w odpowiedni i bezpieczny sposób korzystać z internetu. Bardzo ważne jest aby uczniowie już w szkołach podstawowych meili odpowiednią wiedzę, także w zakresie płaszczyzny internetowej. W trakcie spotkania omówiono bezpieczne zasady korzystania z internetu oraz przedstawiono poszczególne zagrożenia pojawiające się w sieci. Poruszono tematykę odpowiedzialności prawnej za czyny popełniane z wykorzystaniem internetu. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Co zrobić, aby twoje dziecko było bezpieczne w sieci?

- rozważ zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej,

- nie pozostawiaj dziecka samego w sieci - pokaż mu dobre strony Internetu, pokaż jak może rozwijać swoje pasje, ale ostrzeż je także o zagrożeniach, które mogą z niego płynąć,

- rozmawiaj z dzieckiem na temat: zasad poruszania się w Internecie, zachowania się w różnych sytuacjach, zapewnij, że z każdym problemem może zwrócić się do rodziców, pedagoga w szkole czy policjanta – osób, które wiedzą jak postąpić, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo,

- jeśli masz wątpliwości dotyczące treści w sieci, możesz je zgłosić wyspecjalizowanym komórkom do walki z cyberprzestępczością,

- blokuj niewłaściwe twoim zdaniem strony,

- osoby poznane w sieci mogą podawać się za kogoś innego (częsta zmiana twarzy, wieku i miejscowości).

 

sierż. szt. Jakub Pacyniak/bś

Powrót na górę strony